نقش موثر زنان در پیشبرد اهداف مالکیت فکری و معنوی

به مناسبت روز جهانی مالکیت فکری؛ چهارشنبه مورخ 6 اردیبهشت ماه 1402، وبینار توانمندسازی زنان در مالکیت فکری، نوآوری و کسب کار، با حضور خانم دکتر شادی جمیلی (رئیس دبیرخانه جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان)، خانم دکتر مشکات اسدی (مدیرعامل گروه کسب و کارهای نوین آن) و آقای مهندس مهران خسروانی (مدیر بخش خاورمیانه سازمان مالکیت معنوی اختراعات جهان) برگزار گردید.

“تجلیل از نقش حیاتی زنان در چشم‌انداز مالکیت فکری، ایجاد خلاقیت و نوآوری از طریق تنوع جنسیتی و فراگیری، غلبه بر چالش‌ها و استفاده از فرصت‌ها برای زنان در حوزه مالکیت فکری، تاثیر نیروی کار متنوع بر پرورش فرهنگ نوآوری و تسریع پیشرفت جهانی و ارائه توصیه‌های علمی در مورد پیمایش در دنیای مالکیت معنوی برای حرفه ای‌های مشتاق” از موضوعات مطرح شده در این وبینار بود.

دکتر شادی جمیلی در صحبت‌های خود به معرفی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، وجه تمایز این رویداد علمی با سایر جشنواره‌ها، حمایت و پشتیبانی از برگزیدگان تا مرحله تجاری‌سازی و شکوفایی استعداد آن ها، اشاره داشت و این وبینار را فرصتی دانست تا بینش‌های ارزشمند و بخشی از دستاورهای برجسته زنان را در زمینه مالکیت فکری مطرح نماید.