نشست سفرای ژاپن، اندونزی و آفریقای جنوبی با مدیران دفتر اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند موسوم به آیورا (IORA)

دبیر کمیته بین‌الملل جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان جهت برقراری ارتباط با سازمان‌ها و کشورهای شرکت کننده در این رویداد با هدف شناخت فرصت‌های جدید همکارهای بین‌المللی پژوهشگران جوان جشنواره در تاریخ ۲ اسفند ماه جاری در این نشست در محل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شرکت نمودند.

در این نشست چند جانبه که با هدف آشنایی سفرای کشورهای دیگر با فعالیت‌های کارگروه توانمندسازی اقتصادی زنان با میزبانی سازمان میراث فرهنگی برگزار شد، گزارشی از فعالیت‎های آموزشی و توانمندسازی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری توسط خانم دکتر کریمی ارائه شد.

در ادامه فعالیت‌های منطقه‌ای و به ویژه دو کارگروه انتقال تکنولوژی و توانمندسازی زنان که دبیر و مرکز فعالیت‌ها در ایران هست، توسط آقای دکتر سنجابی نماینده دفتر اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند موسوم به آیورا (IORA) در تهران تشریح شدند.  سازمان همکاری‌های کشورهای حاشیه اقیانوس هند دارای دو کارگروه فعال انتقال تکنولوژی و توانمندسازی اقتصادی زنان است. کارگروه انتقال تکنولوژی (IORA-RCSTT) که با مدیریت کشور ما فعال است، بستر مناسبی برای ارائه دستاوردهای قابل تجاری سازی تیم‌های برگزیده جشنواره است و این سازمان راه اندازی پایگاه داده ای را به این منظور در دستور کار دارد.

در ادامه نشست، معاون محترم زنان و خانواده سازمان میراث فرهنگی ضمن تشریح فعالیت‌های سازمان مزبور، گستره صنعت هنری و میراث فرهنگی کشور را برای سفرای کشورهای ژاپن، اندونزی و آفریقای جنوبی در قالب بازدیدی از برخی از کارگاه‌های صنایع فرهنگی معرفی نمودند.