نحوه تجزیه و تحلیل ریسک‌های پروژه

نحوه تجزیه و تحلیل ریسک‌های پروژه

پیش از اینکه ریسک پروژه خود را تحلیل کنید، باید مطمئن شوید که ریسک و خطری پروژه شما را تهدید می‌کند و به یک برنامه مدیریت ریسک نیاز دارید. با برنامه‌ریزی صحیح برای ریسک‌ها، فرآیند شناسایی، پایش و حذف ریسک‌های پروژه آغاز می‌شود. بخشی از فرآیند مدیریت ریسک، تجزیه و تحلیل ریسک است. روشی خاص از برنامه‌ریزی پروژه که به شما کمک می‌کند خطر را کاهش دهید. برای تجزیه و تحلیل دقیق و صحیح ریسک‌های هر پروژه باید از یک نرم افزار ردیابی ریسک برای شناسایی و لیست این خطرات استفاده کرد.

ریسک‌های هر پروژه منحصر به فرد است

ریسک در پروژه خطری است که می‌تواند هر یک از اجزای برنامه پروژه مانند هزینه‌های پروژه را به‌طور بالقوه از بین ببرد. از آنجا که هر پروژه منحصر به فرد است، احتمالاً هیچ دو پروژه‌ای خطرات مشابهی ندارند. از وظایف مدیران و تیم‌های آن‌ها است که خطرات احتمالی پروژه را شناسایی کنند، تأثیر آنها را اولویت‌بندی کرده و در صورت لزوم و به شرط جدی بودن این خطرات، برنامه‌های مدیریت ریسک را اجرا نمایند. اما نکته مهم این است که شما بدانید منظور از «تجزیه و تحلیل ریسک» در مدیریت ریسک پروژه چیست.

منظور از تجزیه و تحلیل ریسک در پروژه چیست؟

افراد اغلب تجزیه و تحلیل ریسک را با شناسایی و یا مدیریت ریسک اشتباه می‌گیرند. تجزیه و تحلیل ریسک فرایندی است که مشخص می‌کند احتمال ایجاد خطر در پروژه تا چه حد است. این مطالعه عدم قطعیت خطرات احتمالی و چگونگی تأثیر آن‌ها بر پروژه، از نظر نوع، کیفیت و هزینه‌ها را نشان می‌دهد، در صورت وجود خطر، دو روش کمی و کیفی برای تجزیه و تحلیل ریسک وجود دارد. اما مهم است بدانیم که تجزیه و تحلیل ریسک روش دقیقی نیست، بنابراین پیگیری مداوم خطرات احتمالی در طول چرخه عمر پروژه امری ضروری است.

شناسایی ریسک در پروژه به چه معناست؟

شناسایی ریسک نوعی فرایند مدیریت ریسک است که طی آن، تمام ریسک‌های احتمالی یک پروژه و مشخصات آن‌ها را شناسایی و لیست می‌کنند. سپس از این اطلاعات برای تجزیه و تحلیل ریسک‌های پروژه استفاده می‌کنند. اگرچه این روند از ابتدای مرحله برنامه‌ریزی پروژه آغاز می‌شود، اما فرایندی تکراری است و در طول چرخه عمر پروژه ادامه دارد.

مدیریت ریسک چیست؟

مدیریت ریسک فرایندی کلی است که مدیران پروژه برای به حداقل رساندن و کنترل ریسک‌های پروژه از آن استفاده می‌کنند. این امر شامل شناسایی و ارزیابی ریسک و توسعه و کنترل پاسخ ریسک است.