نام کتاب جنگل استراتژی Strategy Safari

 

نام نویسنده: هنری مینتزبرگ

جنگل استراتژی  الگوی مناسبی از کتاب‌های مدیریت استراتژیک در جهان است. مدیران موفق در واقع استراتژیست‌های موفقی هستند که همانند صفحه شطرنج هریک از راهکارها و ایده‌های خود را متناسب با زمان و شرایط، ارائه می‌کنند.

در سال‌های گذشته واژه استراتژی از ادبیات نظامی وارد مدیریت شده‌است و بیانگر شباهت این دو موضوع است. همانطور که یک ژنرال ارتش باید استراتژی مناسبی در جنگ اتخاذ کند تا با کمترین تلفات مواجه شود، مدیران موفق نیز باید در چند زمینه بتوانند همانند یک ژنرال عمل کنند.

مینتزبرگ در بخشی از این کتاب به مشخصات مدیران استراتژیک اشاره می‌کند و آن‌ها را افرادی هوشمند و کل‌نگر توصیف می‌کند که آینده و میزان پیشرفت کسب و کار خود را می‌توانند پیش‌بینی کنند. این کتاب در سال 1998 منتشر شده و تاکنون نیز جزء بهترین کتاب‌های رشته مدیریت است.

 

 

6 فصل اصلی کتاب استراتژی جنگل

  • مدیریت استراتژیک
  • مکتب طراحی
  • مکتب برنامه‌ریزی
  • مکتب موقعیت‌یابی
  • مکتب کارآفرینی
  • مکتب شناختی

این کتاب را به افرادی که در حوزه مدیریت فعالیت دارند معرفی می‌کنیم.