میتا پارک گردشگری

امروزه موسسات آموزش عالی بیش از گذشته به دنبال رهیافت هایی برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و اقتصادی جوامع می باشند. در این راستا، افزایش نرخ عدم اشتغال در میان دانش آموختگان نظام آموزش عالی به یکی از بزرگترین مشکلات اجتماعی – اقتصادی کشور تبدیل شده است. این مساله ضرورت توجه به مفهوم کارآفرینی و ترویج آن در نظام آموزش عالی را بیش از پیش آشکار ساخته است. شواهد نشان می‌دهد یکی از بسترهای مستعد کارآفرینی و اشتغال دانش آموختگان، گردشگری و زنجیره خدمات آن است.با توجه به اهمیت موضوع اشتغال و کارآفرینی دانش آموختگان در صنعت گردشگری و احساس نیاز به شناسایی و بهره مندی از ظرفیت های بالقوه و شبکه سازی موثر، مرکز نوآوری و کارآفرینی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با دارا بودن سابقه برگزاری چندین دوره رویدادهای کارآفرینی و جذب هسته های خلاق و استارتاپی،  چهارشنبه ۱۴مورخ  تیر 1402 رویداد میتا پارک گردشگری که پیش رویدادی برای استارتاپ‌ویکند گردشگری محسوب می‌شود برگزار گردید.

در این میتاپ پارک علاقه مندان و فعالان حوزه گردشگری در فضایی علمی، ایده محور و تعاملی گردهم آمدند و در راستای جذب و پرورش ایده‌های نوآورانه در مواجهه با چالش های موجود در کسب وکارهای حوزه گردشگری گفت وگو کردند.لازم به ذکر است؛ دکتر شادی جمیلی (رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره) و دکتر سروش مودب (مدیر اجرایی جشنواره) در این رویداد حضور بهم رساندند.