مهندس جعفر شریعتی| برپایی چنین ابتکاری قابل احترام و مقدس است

مهندس جعفر شریعتی عضو مجمع خیرین مدرسه ساز کشور، عضو بنیاد حامیان دانشگاه تهران، بنیاد حامیان دانشگاه فنی و حرفه ای و بنیاد حامیان دانشگاه پیام نور در مراسم برگزاری جشنواره سوم ضمن تشکر از بنیاد نیکوکاری جمیلی که چنین ایده نوینی را در مسیر حمایت از جوانان و توسعه علم در کشور بعنوان عضوی از جامعه خیرین رقم زده است، افزود:

مهندس جعفر شریعتی افزود برپایی چنین ابتکاری برای اولین بار در کشور، قابل احترام و مقدس است. ایده برگزاری این جشنواره یک ایده ملی و در نوع خود منحصر به فرد و درخور تحسین است که قطعا سازندگی نسل جوان را به دنبال خواهد داشت. امید دارم اکنون که کشورمان با تحریم های زیادی روبروست، جشنواره همچنان با موفقیت به مسیر خود ادامه داده و بتواند جایگزین مناسبی برای سازندگی، توسعه و تعالی کشور از طریق جوانان دانشجو و اندیشمندان و نخبگان باشد تا آینده عالی را برای میهن اسلامی مان رقم بزند.