منظور از فرایند RGP در کسب و کار چیست؟

فرایند  RGP

در هر پروژه، زمانی که میزان بودجه کم است یا جدول زمانی محدود و برخلاف آن دامنه کار بسیار گسترده‌است، نیاز به راه‌کاری جهت شناخت به موقع نیازهای پروژه و مرتفع سازی آن‌ها است. فرایند  RGP Requirements Gathering Process)) یا جمع آوری نیازمندی‌ها در پروژه با استفاده از مدیریت نیازها، به کمک شما می‌آید.

 انواع فرایند  RGP

فرایند مدیریت نیازها دارای انواع عملکردی و غیر عملکردی است. این طبقه‌بندی بر اساس میزان نظارت فرایند بر عملکرد محصول شکل گرفته‌است. به این صورت که برای مثال در هنگام بررسی میزان دقت و سرعت فعالیت یک محصول و یا به هنگام بررسی کیفیت یک خدمت ارائه شده، در حال نظارت بر بعد عملکردی و هنگام بررسی سایر موارد فنی، متمرکز بر بعد غیرعملکردی آن محصول و یا خدمت هستیم.

  • عملکردی: هدف و عملکرد محصول (برای مثال: قابلیت‌ها و موارد کاربردی محصول)
  • غیرعملکردی: موارد غیر عملی شامل مشخصات فنی محصول

دلایل اهمیت مدیریت نیازمندهای پروژه

یکی از مراجع اصلی در مستندسازی یک پروژه، استفاده از فرایند مدیریت نیازهاست. مدیریت صحیح نیازها در یک پروژه، منتج به درک بهتر مشتریان و انتظارات آن‌ها از پروژه می‌شود. اسناد تغییر سفارشات و اسناد ضمانتنامه دو مورد از انواع مدیریت نیاز پروژه، پس از اجرایی شدن خدمت و یا تولید محصول می‌باشند.

برخی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت نیازمندی‌ها پروژه

  • Jama Software بهترین نرم‌افزار مدیریت نیازمندی‌ها
  • Modern Requirements نرم‌افزاری مفید جهت استفاده مجدد از نیازمندی‌ها
  • Visure Requirements   نرم‌افزار کاربردی در حوزه مدیریت پیکربندی
  • IBM Engineering Requirements Management DOORS Next نرم‌افزار مناسب جهت پروژ‌های مرتبط با سازمان‌های بزرگ
  • Caliber  نرم‌افزاری کاربردی در حوزه شبیه‌سازی
  • ReqSuite  نرم‌افزار مناسب برای استارتاپ‌ها و راه‌اندازی سریع کسب و کارهای نوپا
  • Perforce Helix RM بهترین نرم‌افزار جهت ردیابی نیازمندی‌های پروژه