آشنایی با استراتژی کسب و کار

آشنایی با استراتژی کسب و کار

استراتژی کسب و کار ترکیبی از تمام تصمیمات اتخاذ شده و اقدامات انجام‌شده برای دست‌یابی به اهداف تجاری و ایجاد موقعیت رقابتی در بازار است. این استراتژی ستون فقرات تجارت است، زیرا به نوعی نقشه راه محسوب می‌شود و به اهداف مورد نظر منتهی می‌شود. بنابراین هر گونه نقص در این نقشه راه می‌تواند منجر به گم‌شدن کسب و کار در میان تعداد زیادی از رقبا شود.

اهمیت استراتژی کسب و کار

هدف تجاری بدون استراتژی فقط یک رویا است، اگر بدون یک استراتژی خوب برنامه‌ریزی شده وارد بازار شوید، قطعا شکست خواهید خورد. با افزایش رقابت، اهمیت استراتژی کسب و کار آشکار می‌شود و انواع زیادی از استراتژی‌های تجاری مورد استفاده کسب و کارها افزایش می‌یابد.

دلایل ضرورت استراتژی کسب و کار

  • برنامه‌ریزی (Planning)

استراتژی تجاری بخشی از یک طرح تجاری است. برنامه کسب و کار اهداف را تعیین می‌کند، این استراتژی راهی برای تحقق این اهداف به شما می‌دهد. بنابراین این برنامه‌ای است در جهت رسیدن به هدفی که قصد آن را دارید.

  • نقاط قوت و ضعف (Strengths and Weaknesses)

در اکثر مواقع، هنگام تدوین استراتژی؛ با نقاط قوت و ضعف واقعی خود آشنا می‌شوید. علاوه بر این، به شما کمک می‌کند تا از آنچه در آن مهارت دارید استفاده کنید و از آن برای از بین بردن نقاط ضعف خود استفاده نمایید.

  • کارایی و اثربخشی (Efficiency and Effectiveness)

هنگامی که هر مرحله برنامه‌ریزی می‌شود، هر منبع اختصاص داده می‌شود و همه می‌دانند که چه‌کاری باید انجام شود، فعالیت‌های تجاری به طور خودکار کارآمدتر و موثرتر خواهند شد.

  • مزیت رقابتی (Competitive Advantage)

یک استراتژی تجاری به سرمایه‌گذاری بر نقاط قوت کسب و کار و استفاده از آن به عنوان یک مزیت رقابتی برای موقعیت‌یابی نام تجاری، به شیوه‌ای منحصر به فرد متمرکز است. این امر به کسب و کار هویت می‌بخشد و آن را در نظر مشتری منحصر به فرد می‌کند.

  • کنترل (Control)

این مورد مسیری را که باید طی شود و اهداف موقتی را که باید به‌دست آورد را تعیین می‌کند. این امر باعث می‌شود تا بتوانید فعالیت‌ها را به راحتی کنترل کرده و بررسی کنید که آیا آن‌ها مطابق برنامه پیش می‌روند یا خیر.

تفاوت استراتژی تجاری با طرح تجاری و مدل تجاری

استراتژی کسب و کار بخشی از طرح کسب و کار است که خود بخشی از ساختار مفهومی بزرگ به نام مدل کسب و کار است. مدل کسب و کار یک ساختار مفهومی است که نحوه عملکرد شرکت، درآمدزایی و نحوه دست‌یابی به اهداف خود را توضیح می‌دهد. بنابراین طرح کسب و کار آن اهداف را تعریف می‌کند و استراتژی‌های کسب و کار نقشه راه دست‌یابی به آن‌ها را مشخص می‌کند.