معرفی کتاب «۷ عادت مردمان موثر: درس‌های قدرتمند در تغییر شخصی»

این کتاب شامل مطالب سمیناری است که Stephen R. Covey در سال ۱۹۹۲، در مورد هفت عادت مردمان موثر برای مدیران و موسسان ‌شرکت‌های بزرگ آمریکا برگزار کرد.

خلاصه کتاب

«قانون‌هایی جهانی برای سعادت وجود دارد که در طول تاریخ و در  همه جوامع مشترک است. من این قانون‌ها را کشف نکرده‌ام، صرفاً شناسایی کرده‌ام. پیروزی در هر جایی وابسته به هماهنگ بودن با قوانین آن‌جاست. قانون‌ها ثابت هستند ولی چگونگی به‌کارگیری آن‌ها در هر فرد متفاوت است و بستگی به ابتکارها و استعدادهای او دارد. هر فردی که می‌خواهد در روابط شغلی، خانوادگی و در  زندگی خود فردی موثر شناخته شود مخاطب این کتاب است و افراد با ایجاد عادات گفته شده در این کتاب در خود، می‌آموزند چگونه در درازمدت مؤثر واقع شوند.»