معرفی کتاب «چه کسی؟» (Who)

اگر به دنبال آشنایی با فرایند «کارگزینی و جذب نیرو» هستید، فرصت مطالعه این کتاب را از دست ندهید.

نویسنده: جف اسمارت و رندی استریت

خلاصه کتاب

«یکی از مشکلات رایج در راه اندازی استارتاپ‌ها، تمرکز روی محصول و اهمیت ندادن به نیروی کار است. کتاب حاضر دقیقاً به اهمیت نیروی کار پرداخته است. اینکه چطور اشتباه کوچکی در جذب نیرو، خسارات فراوانی به بار می‌آورد و با چه روش‌هایی می‌توان افراد با استعداد و کارآمد را شناسایی و استخدام کرد.»