معرفی کتاب «رهبر الهام بخش کسب‌وکار خود باشیم: با چرا شروع کنید و دایره طلایی موفقیت را بسازید»

Simon Sinek  در کتاب خود مثل یک الهام‌بخش در کسب و کار، کنار شماست.

Sinek در این کتاب توضیح می‌دهد که بانفوذترین رهبران جهان چگونه فکر می‌کنند، عمل می‌کنند و در ادامه چگونه ارتباط برقرار می‌کنند.

در طول این کتاب با چارچوب دایره طلایی Sinek برای موفقیت در سازماندهی و هدایت افراد آشنا می‌شوید.

«رهبران بزرگ توانایی الهام بخشی دارند و می‌توانند مردم را به سوی عمل سوق دهند. کسانی که توانایی الهام بخشی دارند به مردم نوعی اراده و حس تعلق می‌بخشند که با مشوق‌های بیرونی یا مزایا ارتباط چندانی ندارد. رهبران واقعی پیروانی را می‌سازند که عملشان نه حاصل فریب و نفوذ، که نتیجه الهام بخشی است. انگیزه کار در این افراد انگیزه‌ای عمیقاً شخصی است. مشوق‌ها بر این افراد تاثیر چندانی ندارند. این افراد برای پرداخت هزینه، تحمل دشواری‌ها و حتی مشکلات شخصی آماده‌اند. کسانی که از توانایی الهام بخشی برخوردارند پیروانی را می‌سازند که نه به اجبار، که به خواست خود و به نفع همگان دست به کار می‌شوند. این رهبران کار خود را با «چرا؟» شروع می‌کنند.»