معرفی میکروکتاب «ایده ماندگار»

نویسندگان: چیپ هیث و دن هیث

مخاطبان کتاب: کسانی که می‌خواهند بدانند «چگونه می‌توان ایده‌های جدید را به گونه‌ای پرورش داد که در جهان، موفق، متمایز و مؤثر واقع شوند.»

خلاصه کتاب ایده ماندگار

«تا به حال برایتان اتفاق افتاده که ایده‌ای در ذهن داشته باشید و بخواهید آن را به شکلی درست و اصولی پیاده‌سازی کنید اما ندانید باید از کجا شروع کنید؟ دنیای امروز، ‌دنیای ایده‌های نو و تازه است.‌ روزانه میلیون‌ها ایده در ذهن افراد متولد می‌شوند، تعداد بسیاری از این ایده‌ها به زبان آمده و حتی به مرحله‌ی اجرا می‌رسند، اما تنها تعداد کمی از آن‌ها جاودانه می‌شوند. شما می‌توانید با ماندگار کردن ایده‌ها و متقاعد کردن دیگران به بهترین نحو از آن‌ها استفاده کنید.»