معرفی «بنیاد نیکوکاری جمیلی»، به مناسبت 5 سپتامبر، روز جهانی خیریه

بنیاد نیکوکاری جمیلی

بنیاد نیکوکاری جمیلی در جهت ایفای مسئولیت اجتماعی و توانمندسازی علمی نیروی جوان و مستعد کشور، در اقدامی خیرخواهانه در سال 1386 با تفکر اشاعه بخشش، احسان و نیکوکاری تأسیس گردید تا به همت هیئت امنا در کنار دانش آموزان، دانشجویان و خانواده‌های نیازمند قرار گیرد. در حال حاضر بیش از 1000 دانش آموز و دانشجو در مدارس و دانشگاه‌های مختلف تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

همکاری بنیاد نیکوکاری جمیلی با دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادها

• دانشگاه‌ (تهران، شهید بهشتی، صنعتی‌شریف، امیرکبیر، خوارزمی، فنی و حرفه‌ای، جامع علمی کاربردی، دانشگاه زنجان و دانشکده کارآفرینی، دانشگاه آزاد)
• سازمان آموزش و پرورش
• سازمان بهزیستی
• کمیته امداد
• سازمان نوسازی مدارس
• مرکز جامع بیماران اعصاب و روان
• بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوان

جشنوراه اندیشمندان و دانشمندان جوان

در سال 1396 فرزند بنیاد یعنی «جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان» متولّد شد. ایجاد اشتغال، بزرگ ترین هدف بنیاد نیکوکاري جمیلی و کمک به ایده‌هاي برتر، اولویت اصلی جشنواره اندیشندان و دانشمندان جوان است. به قفل استواري چون بنیاد نیکوکاري جمیلی، کلید درخشانی چون جوانانی که مشتاق تحصیل‌اند اما امکان آن را ندارند را میاندازیم و لذتی بالاتر از آن نمی‌شناسیم. ایده جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان از سال 95 به همت بنیاد نیکوکاري جمیلی و در راستاي حمایت از ایجاد کسب وکارهاي مبتنی بر فناوري، نوآوري و تحقق اقتصاد مقاومتی، با هدف تبدیل ایده به ثروت محقق گشت. این جشنواره از سال 96 به صورت سالانه در سطح ملی برگزار می‌گردد و برگزیدگان نهایی در پایان جشنواره از اعتبار ویژه بنیاد نیکوکاري جمیلی به منظور تجاري‌سازي محصول و ایجاد شرکت نوپا بهره‌مند می‌گردند.