مصاحبه با سرکار خانم مشکات اسدی

مصاحبه با سرکار خانم مشکات اسدی ،مدیر عامل شرکت بین المللی توسعه تجارت الکترونیک خاور میانه با محوریت جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان