مسابقه ویژه |شماره 1

با دو واژه ی کرونا و جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان یک جمله بسازید و برنده جایزه نقدی باشید.
.
برای شرکت در مسابقه کافی است:
1.پیج ما را به آدرس @persia_ysf فالو داشته باشید
2.هشتگ #کرونا و #جشنواره_اندیشمندان_و_دانشمندان_جوان را انتهای جمله خود اضافه کنید.
.
دقت کنید که یک جمله شامل یک فعل میشود و جملاتی با بیشتر از یک فعل، بیشتر از یک جمله محسوب شده و در مسابقه شرکت داده نمیشوند.
.