یادبود زنده‌یاد دکتر قوام‌الدین زاهدی

۱خرداد۱۴۰۰، مراسم زنده‌یاد دکتر قوام‌الدین زاهدی (دبیر علمی جشنواره) در محل دبیرخانه دائمی جشنواره برگزار شد

 

زندگی شبیه کتابی چند فصلی‌ست که داستان هر فصل از آن با انسان‌ها و اتفاقات خاص خودش نوشته می‌شود.
داستان فصل «جشنواره» زندگی ما نیز انسان‌ها و اتفاقات خاص خودش را دارد.
یکی از عالم‌ترین و در عین حال مهربان و دلسوزترین این انسان‌ها، دبیر علمی جشنواره، دکتر زاهدی عزیز بود.
«بود» گاهی سخت‌ترین فعل زندگی است، مخصوصا آنجا که برای به پایان رسیدن فصلی زیبا از زندگی یا پایان یک حضور ارزشمند به کار می‌رود.
اما دکتر عزیز، ما فعل حضور شما را «هست» معنا می‌کنیم، چراکه یاد شما همچنان ارزش والای جشنواره‌ است.
یادی که تا همیشه در خاطر جشنواره و تک به تک ارکان آن زنده خواهد ماند.
سپاس بابت تمام دلسوزی‌های خالصانه‌تان برای جوانان مستعد ایران زمین.
امیدواریم بتوانیم، فصل سبزی که در کتاب جشنواره بر عهده داشتید را با گام‌هایی نه به شایستگی خودتان اما هرچند کوچک ادامه دهیم.
یادتان مانا، استاد همیشه عزیز جشنواره