مذاکره آنلاین | لازمه ارائه موفق ایده ها

دکتر فرربد طهرانی - مذاکره آنلاین
گفت و گو با دکتر فربد طهرانی مشاور و مدرس اصول و فنون مذاکره آنلاین اولین گفتگوی آنلاین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان بود که در تاریخ 21 تیرماه 1399  ساعت 21 در صفحه اینستاگرام به آدرس www.instagram.com/persia_ysf برگزار شد.

در این ویدئو به “آنچه باید در خصوص مذاکره آنلاین بدانیم”  اشاره شد.

  • تعریف مذاکره
  • مذاکره win-win
  • نقشه راه و برنامه برای مذاکره
  • تحقیق پیش از مذاکره
  • تفاوت مذاکره آنلاین و مذاکره حضوری
  • تقسیم بندی مذاکره
  • اهمیت محتوای مذاکره
سایر گفتگوهای