سومین جشنواره از نگاه ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی (شماره ١۶٧)

?ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی با تیراژ ۱۰٫۰۰۰ نسخه در ماه به عنوان نخستین و فراگیرترین نشریه در زمینه محصولات آزمایشگاهی فعالیت دارد.
?هدف اصلی این نشریه اطلاع رسانی همه جانبه در زمینه مطالب آزمایشگاهی، تجهیزات و نوآوری های شگفت آن و طرح مسائل صنفی در این زمینه است.
?مخاطبان ماهنامه به سه طیف اصلی آزمایشگاه های سراسر کشور،  دانش آموختگان علوم آزمایشگاهی و تامین کنندگان محصولات تقسیم می شوند.

لینک دانلود نسخه الکترونیکی ماهنامه:

https://bit.ly/37EIWXM