فرهاد اردلان

  • استاد بازنشسته فیزیک دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • عضو برجسته انجمن فیزیک آمریکا در سال 2009
  • دریافت گواهینامه فلو از انجمن فیزیک آمریکا در سال 2010
  • از پیشگامان همکاری ایران با سرن (سازمان اروپایی پژوهش‌های هسته‌ای)

بیشتر تحقیقات استاد اردلان در حوزه نظریه ریسمان و فیزیک ذرات بوده‌است و ریاست پژوهشکده فیزیک پژوهشگاه دانش‌های بنیادی نیز از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۳ برعهده ایشان بوده‌است.

تولد: 1318، تهران

این نوشته در Biography ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.