فراخوان برگزاری اولین کارگاه توانمند سازی ایده پردازان رشته‌های علوم پایه

باشگاه ایده تا کسب و کار علوم پایه ایران برگزار می‌کند:

عنوان: نحوه ارائه ایده
زمان: ۶ مهرماه ساعت ۱۸-۱۵
مکان: بنیاد حامیان دانشگاه تهران

☑ واجدین شرایط:
دانشجویان، پژوهشگران و تمامی ایده پردازان جشنواره اول تا سوم اندیشمندان و دانشمندان جوان

✅ مبلغ قابل پرداخت برای شرکت کنندگان جشنواره‌های اندیشمندان و دانشمندان جوان با ۹۰ درصد تخفیف ۱۰ هزار تومان خواهد بود.

جهت ثبت نام به لینک زیر مراجعه فرمایید: https://evnd.co/olAez