جلسه با صندوق‌های پژوهش و نوآوری

جلسه با صندوق‌های پژوهش و نوآوری

در تاریخ 1 خرداد ماه سال 1401 جلسه مشترکی فی‌مابین جشنواره و دبیرخانه صندوق‌های پژوهش و نوآوری در محل صندوق برگزار گردید.

در ابتدای جلسه مهندس مودب در خصوص جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، نحوه انتخاب برگزیدگان و برنامه های آموزشی و مهارتی پیش از شروع جشنواره توضیحاتی ارائه نمودند؛ همچنین به موضوع بین المللی شدن جشنواره ششم اشاره داشتند.

در ادامه جلسه آقای دکتر امیرحسام بهروز در خصوص فعالیت های صندوق و نحوه حمایت از استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان توضیحاتی را ارائه نمودند: در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان و فناوری محور و تکمیل زنجیره ایده تا بازار، نهادی مالی به نام صندوق‌های پژوهش و نوآوری در اواخر سال ۱۳۹۱ تاسیس شده است.

این صندوق به منظور تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، کاربردی نمودن دانش و دستاوردهای پژوهشی و تکمیل زنجیره ایده/ محصول/بازار از شرکت های دانش بنیان پشتیبانی و حمایت کرده و خدمات مالی و اعتباری از جمله کمک، تسهیلات و مشارکت برای آنها تامین می نماید.به طور کلی هدف نهایی صندوق به عنوان یک نهاد توسعه ای کمک به رونق اقتصادی کشور از طریق حوزه های دانش بنیان و فناوری های برتر می باشد.

در ادامه مقرر گردید جهت اطلاع رسانی جشنواره به کمک صندوق های پژوهشی و فناوری استان ها همکاری صورت گیرد. همچنین برنامه ریزی آموزشی جهت بهره مندی علاقمندان به حوزه کارآفرینی و ایجاد کسب و کار در استان ها با همکاری مشترک بین دو گروه انجام گردد و نیز مقرر گردید تفاهم نامه مشترکی فی ما بین دو مجموعه جهت تبادل اطلاعات و همکاری های بیشتر منعقد گردد.