اسفند ماه 1401 اختتامیه ششمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان و پس از داوری 342 ایده برگزار گردید.

برای منتخبین نهایی بخش ایده پردازان 14 اعتبار حمایتی 1 میلیارد و 200 میلیون ریالی در نظر گرفته شده بود که 10% از آن به‌صورت جایزه نقدی به افراد اعطا گردید و به 4 تیم برگزیده نهایی بخش کسب و کار در مجموع 12 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار حمایتی تعلق پیدا کرد. (10 درصد اعتبار حمایتی به صورت نقدی)

جناب آقای دکتر احسان عارفیان و جناب آقای دکتر محمد ایرانی به‌عنوان اساتید نمونه جوان این دوره مبلغ 1 میلیارد و 400 میلیون ریال اعتبار پژوهشی دریافت نمودند.