شانزدهمین جلسه کمیته راهبردی |با حضور شرکت کنندگان طرح ایده ۹۹/۹۹

شرکت کنندگان طرح 9999

 دبیرخانه جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، روز شنبه بیستم اردیبهشت ماه همانند سه جلسه گذشته، میزبان تعدادی از شرکت کنندگان طرح ایده ۹۹/۹۹ بود .

این جلسه با حضور اعضای کمیته راهبردی جهت بررسی پیشنهادات برگزاری جشنواره چهارم همراه بود، و مواردی همچون زمان اعلام فراخوان جشنواره مورد بحث و بررسی قرار گرفت.  همچنین خانم ها( فرنوش دانشور و ریحانه آقا کاظم شیرازی) اعضای تیم سفر با رتبه ۱۰و خانم دکتر فاطمه محمدی پناه با رتبه ۱۱ طرح ایده ۹۹/۹۹ در جلسه حضور یافتند ، همچنین با برخی دیگر از شرکت کنندگان به جهت دوری مسیر،  ارتباط تلفنی برقرار گردید .

شرکت کنندگان طرح 9999

اعضای کمیته راهبردی از ایده پردازان طرح ۹۹/۹۹  به عنوان گنجینه ارزشمندی یاد کردند و افزودند هریک از طرح ها، از زاویه جدیدی جشنواره را بررسی نموده و این ویژگی را مزیت بزرگ و منحصر به فرد این طرح دانستند . در واقع اگر بتوانیم با همه ایده پردازان در زمان های مختلف همفکری داشته باشیم مسیر بهتری را برای جشنواره های آتی ترسیم خواهیم نمود.

لازم به ذکر است جلسه کمیته راهبردی هر هفته در دبیرخانه جشنواره برگزار می گردد و در این جلسات، تصمیمات مختلفی جهت برگزاری و بررسی موارد پیش رو اتخاذ می گردد.