سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

سومین دوره از جشنواره در آذرماه ۹۸ پس از داوری ۳۱۶ ‌ایده برگزار گردید. پس از معرفی ۲۶ تیم برگزیده و تقدیر از آن‌ها در مراسم اختتامیه، مجموعا مبلغ ۱۲۲ میلیون ریال جایزه نقدی به ۶ فرد برگزیده علمی تعلق گرفت.

براساس شاخص قابلیت تجاری‌سازی؛ به ۴ تیم اعتبار حمایتی ۵۰۰ میلیون ریالی و به ۴ فرد اعتبار حمایتی ۲۵۰ میلیون ریالی تعلق گرفت. برگزیدگان از امتیاز استقرار در شتابدهنده‌ها و پارک‌های علم و فناوری نیز برخوردار گردیدند.

خانم دکتر مریم بحرینی و آقای دکتر نورالدین بختیاری به‌عنوان منتخبین بخش استاد نمونه جوان، مبلغ۱۰۰ میلیون ریال اعتبار پژوهشی را به خود اختصاص دادند.