8 سپتامبر؛ گرامیداشت روز جهانی سوادآموزی

8 سپتامبر روز بین المللی سوادآموزی، نخستین بار در سال 1967 از سوی یونسکو تعیین و با هدف آگاهی بخشی و تاکید بر اهمیت سواد در جامعه به این اسم نامگذاری شد.

نکته مهم این است که سواد تنها به معنای افزایش دانش علمی و ارتقا سطح تحصیلات نیست، بلکه ابزاری بی نظیر و قدرتمند با هدف نابودی فقر و افزایش امکان پیشرفت اجتماعی و انسانی جامعه بشری است. از این رو، دستیابی به فرصت‌ و امکان سوادآموزی برای تمام نوجوانان و جوانان سراسر جهان به یک میزان فراهم نیست.

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو UNESCO) : «سواد، توانایی شناخت، درک و برقراری ارتباط در زمینه‌های گوناگون است. باسوادی، شامل زنجیره آموزشی از توانایی رسیدن به اهداف، توسعهٔ دانش و پتانسیل و همچنین فراهم‌سازی مقدمه توانایی حضور در جامعه‌ای بزرگتر برای هر انسان است.»