سطوح و اجزای کلیدی استراتژی کسب و کار 

سطوح استراتژی کسب و کار

هدف تجاری با اجرای موثر استراتژی‌های مختلف کسب و کار محقق می‌شود. در حالی که هر کارمند، شریک و ذینفع شرکت بر تحقق یک هدف واحد تجاری تمرکز می‌کنند، بنابراین فعالیت‌های آن‌ها با توجه به سطح آن‌ها در سازمان، با استراتژی‌های مختلف تجاری تعریف می‌شود.

  • سطح کسب و کار

سطح کسب و کار بالاترین و گسترده‌ترین سطح استراتژی تجاری است. این طرح کسب و کار است که دستورالعمل‌هایی را برای دست‌یابی به اهداف و چگونگی دست‌یابی کسب و کار به آن تعیین می‌کند.  این ماموریت، چشم‌انداز و اهداف شرکت را برای همه تعیین می‌کند.

  • سطح واحد تجاری

سطح واحد تجاری، یک استراتژی خاص واحد است که برای واحدهای مختلف کسب و کار متفاوت است. یک واحد می‌تواند شامل محصولات یا کانال‌های مختلفی باشد که عملکردهای کاملا متفاوتی دارند. این واحدها برای متمایز ساختن خود از رقبا با استفاده از استراتژی‌های رقابتی و هم‌سویی اهداف خود با اهداف کلی کسب و کار که در استراتژی سطح شرکت تعریف شده‌است، استراتژی‌هایی را تشکیل می‌دهند.

  • سطح عملکردی

استراتژی‌های سطح عملکردی توسط بخش‌های مختلف واحدها تعیین می‌شود. بخش‌ها شامل بازاریابی، فروش، عملیات، امور مالی، CRM و غیره می‌شوند. این استراتژی‌های سطح عملکردی، محدود به اقدامات و تصمیمات روزانه مورد نیاز برای ارائه استراتژی‌های سطح واحد و سطح کسب و کار، حفظ روابط بین بخش‌های مختلف و تحقق اهداف عملکردی است.

 

اجزای کلیدی استراتژی کسب و کار

 چشم انداز و اهداف تجاری

یک استراتژی تجاری برای کمک به شما در دست‌یابی به اهداف تجاری در نظر گرفته‌شده‌است. با داشتن چشم‌انداز جهت کسب و کار، می‌توانید دستورالعمل‌های روشنی در استراتژی کسب و کار برای آن‌چه باید انجام شود و مسئول تکمیل هر مرحله چه‌کسی است، ایجاد کنید.

ارزش‌های اصلی

 یک استراتژی تجاری مدیران سطح بالا و هم‌چنین بخش‌ها را در مورد آن‌چه باید و نباید انجام شود، با توجه به ارزش‌های اصلی سازمان راهنمایی می‌کند. این به همه کمک می‌کند تا در یک سطح و با اهداف یکسان بمانند.

تجزیه و تحلیل SWOT

SWOT مخفف نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها است. این تجزیه و تحلیل در هر استراتژی تجاری گنجانده شده‌است، زیرا به کسب و کار اجازه می‌دهد تا بر نقاط قوت خود تکیه‌کرده و از آن‌ها به عنوان یک مزیت استفاده کند. هم‌چنین باعث می‌شود که شرکت از هرگونه ضعف یا تهدید آگاه باشد.

تاکتیک‌های عملیاتی

بسیاری از استراتژی‌های تجاری جزئیات عملیاتی نحوه عملکرد کار را به منظور افزایش کارایی بیان می‌کنند.

افرادی که وظیفه تاکتیک‌های عملیاتی را بر عهده دارند، درک می‌کنند که باید چه کاری انجام دهند و در وقت و تلاش خود صرفه‌جویی کنند.

طرح تخصیص منابع

یک استراتژی تجاری شامل مواردی است که منابع مورد نیاز برای تکمیل طرح، نحوه تخصیص منابع و افرادی که مسئول این کار هستند؛ را پیدا می‌کند. در این راستا، شما قادر خواهید بود ببینید که برای تکمیل پروژه‌های خود به کجا باید منابع بیشتری اضافه کنید.

اندازه‌گیری

استراتژی تجاری هم‌چنین راهی برای ردیابی خروجی کسب و کار و ارزیابی عملکرد آن در ارتباط با اهدافی است؛ که قبل از راه‌اندازی استراتژی تعیین شده ‌باشند. بنابراین به شما کمک می‌کند تا با مهلت‌ها، اهداف و هم‌چنین نگرانی‌های بودجه آشنا باشید.