سخنان محمود کمره‌ای، رئیس هفتمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

به سوی ایجاد امید و اشتغال و حرکت در مسیر فناورانه

سخنان محمود کمره‌ای، رئیس هفتمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

به گزارش روابط‌عمومی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، محمود کمره‌ای رئیس جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، با اشاره به هدف برگزاری این جشنواره گفت: جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان برای حمایت از علوم پایه برگزار می‌شود. این جشنواره توسط بخش خصوصی یعنی بنیاد علم و فناوری جمیلی حمایت می‌شود.

دکتر کمره‌ای با اشاره به اهمیت ایجاد امید و اشتغال و حرکت در مسیر فناورانه تأکید کرد: جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با هدف حمایت از ایده‌های جوانان و کسب و کارهای نوپا و ارتقای جایگاه علمی کشور برگزار می شود.

وی درباره تعداد ایده‌های دریافتی اظهار کرد: در جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، ۳۳۵ ایده دریافت کردیم که ۲۸۴ ایده از جوانان و تیم های ایده پرداز است، ۳۳ نفر از آن‌ها با داوری‌های سخت و سنگین به مرحله‌ی بعدی راه پیدا کردند. در قسمت کسب و کار هم ۵۱ اثر دریافت شد که ۱۰ کسب و کار به مرحله‌ی دوم راه یافتند و ۱۰ عنوان به مرحله‌ی بعدی راه یافت. در قسمت استاد نمونه جوان نیز ۵۲ نفر برای ارزیابی اعلام آمادگی کردند که ۲۲ نفر به مرحله‌ی بعدی رسیدند.

رئیس جشنواره درباره‌ی جوایز اهدایی جشنواره اظهار کرد: به ۱۲ ایده جوایز نقدی و به هر کدام ۱۰۰ میلیون تومان اعطا می شود که ۱۰ درصد به شکل نقد و ۹۰ درصد در قالب حمایت است.

معاون آموزشی دانشگاه تهران اضافه کرد: امسال یک استاد جوان نمونه با نام حامد دائمی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان در جشنواره اندیشمندان و دانشمندان تجلیل شد و ۲۰۰ میلیون تومان هدیه دریافت خواهد کرد و جمع جوایز اهدایی ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است که توسط بنیاد علم و فناوری جمیلی حمایت می‌شوند.

پایان خبر/