سال نو، نویدبخش افکاری نو

گشت گرداگرد مهر تابناک ایران زمین / روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین
ای تو یزدان، ای تو گرداننده‌ی مهر و سپهر / برترینش کن برایم این زمان و این زمین

بهار، فرصت دوباره نگریستن به دیروز و امروز است و شروع سال نو همیشه نویدبخش افکاری جدید، کرداری جدید و تصمیماتی تازه برای آینده است.
با این امید که هر روزمان نوروز باشد تا بتوانیم خودمان، اندیشه‌مان و عشق‌مان را نو سازیم و با این هدف که بگذریم از گذشته و همه خوبی‌ها و بدی‌های از سر گذشته‌اش، اینبار گام‌های خود را راسخ‌تر از پیش برمی‌داریم، چراکه امروز دیگر باره این توفیق را داشته‌ایم تا شاهد برگی دیگر از دفتر روزگار باشیم که پیش‌ روی‌ چشمان‌مان ورق می‌خورد.

جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان امسال نیز در نظر دارد همراه دانشجویان و دانش آموزان سراسر کشور باشد و تمام توان و امید خود را در جریان موفقیت و سربلندی جوانه‌های سبز دانش جاری ‌سازد.
بهار، آغاز نو شدن است، چهار فصل زندگی تان بهاری، سال نو مبارک