روند حمایت و شکل گیری باشگاه ايده پردازان علوم پايه

اولین نشست رسمي اعضا باشگاه ايده پردازان علوم پايه روز سه شنبه ٣١ ارديبهشت ماه ١٣٩٨ در محل دبيرخانه جشنواره انديشمندان و دانشمندان جوان با حضور جمعي از ايده پردازان و منتخبين دوره هاي پيشين، در حالي برگزار گرديد كه پس از ارائه توضيحات اوليه، سركار خانم دكتر شادي جميلي رياست دبيرخانه دائمي اين جشنواره از حمايت همه جانبه بنياد نيكوكاري جميلي در قالب يك تسهيلگر اجتماعي از روند شكل گيري و تحقق اهداف اين باشگاه خبر داد. ايشان افزود در اين ميان شبكه سازي و ارتباط مستمر و موثر بين اعضا ي باشگاه و دانشجويان در راستاي همفكري و تبادل دانش و تجربه از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. دكتر ناصر غلامي دبير كميته مديريت و برنامه ريزي سومين جشنواره نيز در ادامه افزود:برخلاف تصور اين نفت و يا چاه هاي نفتي نيستند كه ميزان ثروت يك كشور را تعيين ميكنند بلكه اين شما نخبگان و جوانان ايده پرداز هستيد كه در حقيقت سرمايه هاي واقعي و ارزشمند كشور محسوب ميشويد. جشنواره انديشمندان و دانشمندان جوان در راستاي تحقق برنامه هاي عملكردي خود با هدف تبديل دارايي هاي فكري به ثروت با ايجاد باشگاه ايده پردازان علوم پايه در نظر دارد ضمن ترويج فرهنگ خودباوري و تلاش هدفمند در قالب كارآفريني اجتماعي ايفاي نقش نمايد.در ادامه هريك از اعضا ضمن بيان نظرات و پيشنهادات خود، به بحث و تبادل نظر در اين زمينه پرداختند. در پايان مقرر گرديد موارد لازم جهت تدوين اساسنامه هيئت موسس در دستور كار جلسه ي بعدي اين باشگاه قرار گيرد.