رونمایی از طرح روند اجرایی جشنواره چهارم

جلسه کمیته راهبردی دبیرخانه جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، در روز شنبه ۳۱ خرداد ماه با حضور اعضای کمیته راهبردی برگزار شد. در این جلسه سرکار خانم دکتر شادی جمیلی (رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره) ، جناب آقای دکتر زاهدی ( دبیر علمی جشنواره) ، جناب آقای دکتر غلامی (دبیر شورای مدیریت و برنامه ریزی) حضور داشتند.

در ابتدای این جلسه جناب آقای دکتر غفار هاشمی ( مدیرعامل شرکت رهپویان ۷) روند اجرایی چهارمین جشنواره را ارائه نمودند و در طرح پیشنهادی شرایط ویژه ای برای دریافت ایده ها و طرح های اقتصادی در نظر گرفته شده است تا بتوانیم در جشنواره چهارم در سه بخش مختلف و حرفه ای طرح ها را ارزیابی نموده و اعتبار پژوهشی ویژه های برای مخاطبین در نظر بگیریم . به زودی روند اجرایی ارسال ایده ها و آئین نامه ها در وب سایت اعلام می گردد

در ادامه جلسه جهت سهولت در روند ثبت ایده ها تصمیم گیری هایی جهت طراحی پرتال جشنواره چهارم انجام گرفت .

همچنین جناب آقای مهندس مودب مدیر اجرایی جشنواره گزارشی از روند فعالیت های اجرایی ارائه نمودند و این نوید را دادند که در راستای اهداف و ماموریت جشنواره امسال تبلیغات و اطلاع رسانی گسترده ای در سطح کشور صورت خواهد گرفت و نیز امسال در بخش بین الملل برنامه های ویژه ای خواهیم داشت 

به زودی اطلاع رسانی فراخوان جشنواره به صورت سراسری در کشور اعلام خواهد شد.