رایزنی با موسسه دانش بنیان برکت

در جلسه ای که مابین موسسه دانش بنیان برکت و جشنواره اندیشمدان و دانشمندان جوان برگزار گردید؛ ابتدا آقای دکتر مودب – مدیر اجرایی جشنواره به تشریح فعالیت های این رویداد علمی در دو بخش ملی و بین المللی پرداخت.

ایشان در ادامه چرخه نوآوری گروه زرین که شامل جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، گروه سرمایه گذاری آن و مرکز شتابدهی ماینتک می باشد را معرفی نمود.

سپس آقای دکتر ایثاری نیا – معاون توسعه ی زیست بوم موسسه دانش بنیان برکت ضمن معرفی و بیان اهداف مربوط به این سازمان، خاطرنشان کرد: صداستارتاپ، پرابلم و شرکت چاره جو نیز زیر نظر موسسه برکت فعالیت می نمایند که 15 رویداد استانی، 12 رویداد ترویجی و 5 رویداد سرمایه گذاری برگزار نموده است.

سپس دکتر مودب درخواست خود را مبنی بر همکاری در جهت حمایت از ایده پردازانی که در جشنواره شرکت نموده اند و آمادگی و پتانسیل اجرایی کردن طرح و ایده خود را دارند.

مدیر اجرایی جشنواره نمایشگاه و کنفرانس TTEC  را فرصتی مناسب جهت معرفی تیم های استارتاپی در سطح فراملی دانست که جشنواره و موسسه برکت می توانند در این زمینه نیز با یکدیگر به تعامل بپردازند.

در پایان مقرر گردید ما بین جشنواره و صداستارتاپ از طریق موسسه برکت ارتباطاتی به منظور گسترش همکاری های حوزه دانش بنیان ایجاد گردد و همچنین شرکت معنا که شرکت تخصصی در زمینه سرمایه گذاری معدن می باشد با چرخه نوآوری زرین به تعامل بپردازد.