رایزنی با مدیر کل شرکت ایکریک در راستای جهانی سازی جشنواره

رایزنی با مدیر کل شرکت ایکریک در راستای جهانی سازی جشنواره

جلسه ای در تاریخ 28 شهریورماه 1401 ما بین شرکت ایکریک و جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان برگزار گردید تا از تجربیات ارزشمند دکتر کرباسی (مدیر کل شرکت ایکریک) در راستای توسعه فعالیت های بین المللی و طراحی مسیر فعالیت های مشترک با کشورهای همکار برخوردار گردیم.

در ابتدا دکتر مودب گروه های مورد حمایت در این رویداد علمی، اعضای شورای سیاست گذاری، حامیان معنوی و حامیان اصلی را معرفی نمود.

ایشان در ادامه افزود که شتابدهنده معدنی ماینتک و آکادمی هوش مصنوعی آنسو که زیر مجموعه گروه صنعتی معدنی زرین هستند؛ در کنار جشنواره یک چرخه کسب و کاری ایجاد کرده است.

مدیر اجرایی جشنواره تغییر نام بنیاد نیکوکاری جمیلی به بنیاد علم و فناوری جمیلی و تاسیس باشگاه علوم پایه و تکنولوژی یونسکو را آغاز فعالیت های بین المللی این رقابت علمی دانست.

دکتر کرباسی ضمن ارزنده شمردن این حرکت علمی و ابراز امیدواری در جهت کمتر شدن فاصله ما بین ایرانیان ایده پرداز داخل و مقیم خارج از کشور در سایه این فعالیت دانش محور، پیشنهادات خود را به شرح ذیل بیان نمود:

1- اطلاع رسانی گسترده در سطح بین الملل (تمرکز ویژه بر روی 10 کشور همسایه در ابتدای امر)

2- بهره‌مندی از استعداد و توانمندی های ایرانیان مقیم خارج از کشور و ایجاد عرصه ای جهت فعالیت آنها در ایران

3- بهره‌مندی از دانش و تجربیات رایزن های علمی و وزرا در مسیر بین المللی سازی

4- برگزاری جلسات با جشنواره ها و رویدادهای بین المللی مشابه

5- برگزاری پنل تخصصی با همکاران بین الملل مانند موسسه تحقیقاتی اکو

6- برگزاری جلسه با روسای اتاق‌های مشترک

مدیر کل شرکت ایکریک ضمن اعلام آمادگی جهت همراهی با جشنواره خاطر نشان کرد: مکاتبه ای از طریق مجموعه مذکور با اتاق های بازرگانی و به منظور معرفی جشنواره صورت خواهد گرفت.

در پایان و  پیرو  توصیه های دکتر کرباسی، مدیر اجرایی جشنواره گزیده ای از فعالیت های صورت گرفته در مسیر جهانی سازی جشنواره را ارائه نمود.