رایزنی با بنیاد علمی ECOSF

افقی روشن در جهت فعالیت‌های بین المللی

روز شنبه مورخ پنجم شهریور ماه 1401 دبیرخانه جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان میزبان رئیس اسبق بنیاد علمی ECO بود.

ابتدای جلسه پروفسور سامرو به معرفی بنیاد علمی ECOSF پرداخت: مجموعه ای که با کمک نیروی انسانی متخصص کشورهای عضو؛ در راستای ارتقای علم و فناوری و کمک به توسعه اقتصادی تشکیل گردیده است.

ایشان خاطر نشان کرد: اولین جلسه هیئت امناء بنیاد علمی اکو به منظور تصویب اساسنامه، در اسلام آباد پاکستان برگزار گردید و در حال حاضر دارای سه شعبه علمی- فرهنگی- آموزشی در کشورهای پاکستان، ترکیه و ایران است.

ریاست اسبق ECOSF در ادامه صحبت های خود اهداف و چشم اندازهای این بنیاد علمی را تبادل اطلاعات علم و فناوری و انجام پروژه های تحقیقاتی با چشم انداز توسعه ای کشورهای عضو و حمایت از جوانان و زنان عنوان نمود.

مهندس ابراهیم جمیلی ضمن عرض خیر مقدم، در خصوص حمایت های آموزشی مداوم جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در راستای توسعه مهارت های پرورش ایده و همچنین تاسیس باشگاه علوم پایه و تکنولوژی یونسکو به نکاتی اشاره نمود.

ایشان در ادامه درخواست خود را مبنی بر حضور  افتخاری دکتر سامرو در کمیته بین الملل و همچنین معرفی افراد متخصص در حوزه بین الملل و علوم پایه جهت تقویت این حوزه در جشنواره مطرح نمود.

در ادامه رئیس شورای سیاست گذاری جشنواره پیشنهادی مبنی بر تبادل اطلاعات علمی و همچنین آموزش مهارت‌های تیم سازی برای متقاضیان بخش بین الملل و در راستای پیشبرد هرچه بهتر اهداف هر دو طرف بیان نمود.

در پایان جلسه مقرر گردید جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در جهت برنامه‌ریزی های امور بین الملل جشنواره و ارزیابی کیفی اثرگذاری این رویداد علمی در راستای بهبود توسعه توانمندی‌های جوانان شرکت کننده در جشنواره، از تجارب ارزشمند بنیاد علمی ECOSF  بهره مند گردد.