رایزنی با بنیاد علمی ECOSF

افقی روشن در جهت فعالیت‌های بین المللی

روز شنبه مورخ پنجم شهریور ماه 1401 دبیرخانه جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان میزبان رئیس اسبق بنیاد علمی ECO بود.

ابتدای جلسه پروفسور سامرو به معرفی بنیاد علمی ECOSF پرداخت: مجموعه ای که با کمک نیروی انسانی متخصص کشورهای عضو؛ در راستای ارتقای علم و فناوری و کمک به توسعه اقتصادی تشکیل گردیده است.

ایشان خاطر نشان کرد: اولین جلسه هیئت امناء بنیاد علمی اکو به منظور تصویب اساسنامه، در اسلام آباد پاکستان برگزار گردید و در حال حاضر دارای سه شعبه علمی- فرهنگی- آموزشی در کشورهای پاکستان، ترکیه و ایران است.

ریاست اسبق ECOSF در ادامه صحبت های خود اهداف و چشم اندازهای این بنیاد علمی را تبادل اطلاعات علم و فناوری و انجام پروژه های تحقیقاتی با چشم انداز توسعه ای کشورهای عضو و حمایت از جوانان و زنان عنوان نمود.

مهندس ابراهیم جمیلی ضمن عرض خیر مقدم، در خصوص حمایت های آموزشی مداوم جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در راستای توسعه مهارت های پرورش ایده و همچنین تاسیس باشگاه علوم پایه و تکنولوژی یونسکو به نکاتی اشاره نمود.

ایشان در ادامه درخواست خود را مبنی بر حضور  افتخاری دکتر سامرو در کمیته بین الملل و همچنین معرفی افراد متخصص در حوزه بین الملل و علوم پایه جهت تقویت این حوزه در جشنواره مطرح نمود.

در ادامه رئیس شورای سیاست گذاری جشنواره پیشنهادی مبنی بر تبادل اطلاعات علمی و همچنین آموزش مهارت‌های تیم سازی برای متقاضیان بخش بین الملل و در راستای پیشبرد هرچه بهتر اهداف هر دو طرف بیان نمود.

در پایان جلسه مقرر گردید جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در جهت برنامه‌ریزی های امور بین الملل جشنواره و ارزیابی کیفی اثرگذاری این رویداد علمی در راستای بهبود توسعه توانمندی‌های جوانان شرکت کننده در جشنواره، از تجارب ارزشمند بنیاد علمی ECOSF  بهره مند گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.