رئیس جدید BRISEC انتخاب شد، برگزاری نشست سالانه BRISEC در آبان ماه 1402 همزمان با اعلام ریاست جدید

کنسرسیوم بین‌المللی آموزش علوم کمربند و جاده چین (BRISEC) که با هدف ارتقای همکاری و توسعه بین‌المللی در آموزش علوم با تمرکز ویژه بر روی نوجوانان آغاز به فعالیت کرده بود، در آبان ماه 1402 و همزمان با برگزاری نشست سالانه خود، در حضور سازمان‌های عضو،  پروفسور  Wu Xiangping را به عنوان رئیس جدید خود اعلام کرد.

به گزارش کمیته بین‌الملل جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان به عنوان یکی از اعضای کنسرسیوم بین‌المللی آموزش علوم کمربند و جاده چین، این نشست هرساله و با هدف معرفی اعضای جدید و ایجاد فرصتی برای تحکیم روابط و بررسی پتانسیل‌های مشترک همکاری برای ارتقای فعالیت‌های علمی و تعاملات بین‌المللی دانش پژوهان جوان مابین اعضا برگزار می‌شود. عضویت جشنواره در این نشست فرصتی برای گسترش اقدامات در سطح بین‌المللی با هدف ایجاد تعاملات با سازمان‌های همسو با اهداف مشابه می‌باشد.