دیدار و همفکری دبیر بین‌الملل جشنواره و مدیر دفتر بین‌الملل بنیاد علم ایران

دیدار و گفتگوی دبیر اجرایی و دبیر بین‌الملل جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با دکتر سعید مداح، مدیر دفتر بین‌الملل بنیاد علم ایران روز چهارشنبه 9 اسفندماه 1402 در محل دبیرخانه دائمی جشنواره برگزار شد.

در ابتدای نشست دکتر سروش مودب، دبیر اجرایی جشنواره ضمن توضیح فرایند دریافت و داوری طرح‌های دریافتی، شاخص‌های داوری و کمیته‌های تخصصی و منتورینگ برگزیدگان جشنواره، از وجود زمینه‌ی همکاری مشترک با بنیاد علم ایران به‌منظور بهبود فرایندهای جشنواره خبر دادند.

در ادامه دکتر فاطمه محمدی پناه، دبیر بین‌الملل جشنواره به بیان نگاه حمایتی جشنواره از ایرانیان خارج از کشور و افراد خارجی داخل کشور در زمینه‌ی اعطای اعتبار حمایتی به برگزیدگان جشنواره پرداخت و خواستار همکاری مشترک دو مجموعه در شبکه‌سازی ارتباطات بین‌المللی شد.

دکتر سعید مداح با برشمردن مسیرهای حمایتی بنیاد علم از طرح‌های واصله و تشریح انواع حمایت از این طرح‌ها و نظارت بر حسن انجام طرح، از ارتباط مستقیم بنیاد علم ایران با مجموعه‌های علمی بین‌المللی با هدف اجرای پروژه‌های مشترک به عنوان عنصر کلیدی فعالیت بنیاد نام بردند.

ایشان همکاری دو مجموعه را از نوع راهبردی دانستند و بر هم‌افزایی در طراحی و اجرای رویدادهای مختلف تأکید کردند.

دکتر مداح از رویداد شهر علم به‌عنوان یکی از رویدادهای پیش رو نام بردند که باتوجه‌به علاقه‌ی فعالیت جشنواره در حوزه‌ی ترویج علم، خواستار همکاری در این راستا شدند.

در نهایت مقرر شد امضای تفاهم‌نامه فی‌مابین جشنواره و بنیاد علم ایران در دستور کار قرار گیرد.