دکتر مجتبی محمدی نجف آبادی

دکتر مجتبی محمدی نجف آبادی پدیده‌شناس فیزیک ذره‌ای و حوزه تحقیق فیزیک ذرات است.

بر اساس  رتبه‌بندی توسط وبو متریکس و بر اساس اطلاعات پایگاه استنادی گوگل اسکولار در 1 اکتبر 2018 مجتبی محمدی نجف‌آبادی از پژوهشگاه دانش‌های بنیادی از دانشگاه تهران با شاخص هوش ۱۳۶ در شمار ۳۱۰۶ محققی است که شاخص هوش بالای ۱۰۰ دارد.

سوابق برجسته علمی

جزء اولین انتخاب شدگان برای مشارکت در برنامه مرکز تحقیقات ذرات بنیادی اروپا (سرن) بودند.

اهم جوایز و افتخارات

جشنواره جوان خوارزمی سال 1387

پژوهشگر برتر جوان انجمن فیزیک ایران 1387

مدیریت تیم پژوهشگاه دانش­های بنیادی در آزمایش CMS در سرن

عضویت در مجامع علمی

عضویت در همکاری آزمایش بزرگ CMS در سرن

عضویت در آزمایش شتابگر بزرگ آینده فیزیک ذرات FCC (Future Circular Collider)

لیستی از پروژه‌های دکتر محمدی نجف آبادی

دو قطبی مغناطیسی و الکتریکی قوی و ضعیف کوارک تاپ

مطالعه کشف ذره ی شبه – اکسیون

مطالعه جفت شدگی­های بوزون هیگز