دکتر فوژان صباحی | بذر امید در قلب نخبگان جوان کاشته می شود

خانم دکتر فوژان صباحی مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه صنعتی شریف در حاشیه مراسم اختتامیه سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان از اهمیت پرورش امید در میان جوانان کشور سخن گفت و افزود:

بسیار خوشحال هستم که در سومین دوره جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان حضور دارم. نکته حائز اهمیت در ارتباط با این جشنواره که می توان به آن اشاره داشت توجه به نیاز امروز کشور است. قطعا نیاز امروز کشور در امید دادن به جوانان و نخبگان است. با برگزاری رخدادها و رویداد های علمی از این دست، بذر امید در دل جوانان مان کاشته میشود و آنها با امید بیشتری می توانند ایده های خود را به سرانجام رسانده و راه را برای ورود نشاط علمی به محیط های دانشگاهی کشور هموار نمایند.

این باعث افتخار است که در کشورمان افراد نیکوکار و خیرین حامی توسعه علم همچون مهندس جمیلی و دیگر بزرگوارانی که به همت آنها رویدادهای علمی از این دست شکل می گیرد، داریم. آنها بی شک باعث توسعه ایده های دانشمندان جوان و مطرح شدن و حمایت آنان در زمینه های مختلف توسعه اقتصادی و کارآفرینی خواهند شد.