دکتر محمود فتوحی فیروزآبادی | امروز برای من یک روز به یاد ماندنی بود

همزمان با برگزاری سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، دکتر محمود فتوحی فیروزآبادی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف و عضو شورای سیاستگذاری این جشنواره ضمن ابراز خرسندی ازبرگزاری این رویداد گفت:

” امروز برای من یک روز به یاد ماندنی بود. باعث افتخار من است که توانستم در این جشنواره شرکت کنم و بر خود لازم میدانم تا از بنیاد نیکوکاری جمیلی بمنظور برپایی این جشنواره تشکر کنم. “

ایشان افزود: اقتدار هر کشور در سه موضوع علم، اقتصاد و فرهنگ است. جوانان ما یکی از از باارزش ترین سرمایه های کشور هستند که باید اعتماد به نفس را در آنها پرورش داد و از آنها حمایت نمود. بنیاد نیکوکاری جمیلی با برگزاری این رویداد به خوبی توانسته با اعتماد به ایده پردازان و نخبگان جوان و حمایت از ایده های نو و جدید آنان، به اقتصاد ملی و دانش بنیان کمک کند.