دکتر مظفر علیخانی | این جشنواره مبنایی است برای ظهور نخبگان جوان

دکتر مظفر علیخانی معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران از میهمانان و حامیان معنوی سومین دوره جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در مراسم اختتامیه این رویداد ازلزوم ارتباط میان نخبگان جوان و کارآفرینان کشور و پیوند میان دانشگاه و صنعت سخن گفت:

همانطور که مستحضرید یکی از نقیصه هایی که از سالیان دور تا به امروز در کشور وجود داشته است عدم سنخیت میان مباحث تئوریک و آکادمیک در دانشگاه ها با مهارت هایی است که در بازار به آنها نیاز داریم.

نقیصه دوم این است که بسیاری از ایده هایی که دانشمندان و اندیشمندان جوان ارائه می کنند، امکان تجاری سازی در کشور را ندارند که علت آن قطعا نبود پیوند میان صنعت و دانشگاه است. این جشنواره که به همت بنیاد نیکوکاری جمیلی سومین دوره برگزاری خود را پشت سر گذاشت، توانسته است ایده پردازان و اندیشمندان جوان کشور را طی یک فرآیند علمی گرد هم آورد و ایده ها را به جامعه علمی و دانشگاهی کشور و صاحبان صنایع و مدیران بازار کسب و کار معرفی کند که خود موجب خواهد شد از یک سو با معرفی ایده ها به صاحبان صنعت، ایده ها به محصول تبدیل شده و از سوی دیگر خود این جوانان در این مسیر گام های بلند و مصمم تری را بردارند که بدون شک الگوی روشنی برای سایر نخبگان جوان خواهد بود تا با آنها هم مسیر و همگام شوند.

این جشنواره به سهم خود مبنایی خواهد بود تا دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور بتوانند زمینه ظهور و بروز جوانان مستعد را فراهم آورند.

از آن جهت که آنچه سبب توسعه کشور است منابع انسانی است و بخش خصوصی نیز همواره مشوق کارهای خیر و عام المنفعه بوده که اکنون بنیاد نیکوکاری جمیلی به این امر مهم اهتمام ورزیده است.

به امید آنکه این جشنواره بتواند سالیان سال به فعالیت خود ادامه داده و این ایده ها بتوانند در بستر صنعت کشور به رشد و تعالی برسند و از این طریق صنعت ما در اقصی نقاط جهان حرفی برای گفتن داشته باشد.

آرزوی موفقیت و بهروزی دارم.