دکتر سعدالله نصیری قیداری عضو شورای سیاستگذاری جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، به سمت سرپرست جدید دانشگاه شهید بهشتی منصوب شد.

دکتر سعدالله نصیری قیداری عضو شورای سیاستگذاری جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با حکم دکتر منصور غلامی مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به سمت سرپرست جدید دانشگاه شهید بهشتی منصوب شد. دکتر سعدالله نصیری قیداری متولد ۱۳۳۸ زنجان و استاد تمام پایه ۲۹ رشته فیزیک در دانشگاه شهید بهشتی است. راهنمایی و مشاوره بیش از ۴۰ رساله دکتری تخصصی و پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ ۴۰ مقاله در مجلات معتبر بین المللی، ارائه بیش از ۶۰ مقاله در کنفرانس‌های معتبر ملی و بین المللی از جمله سوابق علمی وی می‌باشد. عهده دار بودن مسئولیت “دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو” از جمله مهمترین سوابق مهم اجرایی دکتر نصیری قیداری به شمار می‌رود.  دبیرخانه دائمی سومین جشنواره، ضمن عرض تبریک صمیمانه، حضور ایشان را به عنوان یکی از نقاط درخشان و پر افتخار شورای سیاستگذاری جشنواره می داند و مزید توفیقات ایشان را از درگاه حق مسئلت دارد.