تقدیر از برگزیدگان چهارمین جشنواره با حضور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای

جلسه تقدیر از برگزیدگان چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در تاریخ 13/11/1399 با حضور دکتر صالحی عمران (رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای)، دکتر سیدجواد ساداتی‌نژاد(رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس اسلامی)، دکتر محمود کمره‌ای (رئیس جشنواره)، مهندس ابراهیم جمیلی (رئیس شورای سیاست گذاری جشنواره)، دکتر زاهدی (دبیر علمی جشنواره)، دکتر غلامی (دبیر کمیته مدیریت و برنامه‌ریزی)، دکتر شادی جمیلی (رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره) و دکتر فاطمه محمدی پناه (نماینده پردیس علوم دانشگاه تهران در جشنواره) برگزارگردید.

این جلسه به سبب شیوع ویروس کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی، تنها با حضور 2 برگزیده نهایی گروه زمین شناسی و علوم زیستی (آقای رضا صمدی و خانم فاطمه زارعین) و اهدای لوح تقدیر و تندیس جشنواره چهارم به ایشان برگزار شد.