دومین لایو جشنواره قرن با موضوع جذاب «کاربردهای علم فوتونیک»

دوشنبه ۲۸ تیر

ساعت ۲۱

از صفحه اینستاگرام جشنواره @ysf_persia