دوره پیش شتابدهی برگزیدگان ششمین دوره از جشنواره برگزار شد

پس از برگزاری اختتامیه ششمین دوره از جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان؛ طبق روال هر ساله برگزیدگان واجد دریافت شرایط همراهی تا تجاری سازی ایده خود شدند. از همین رو آکادمی آنسو کوچینگ و منتورینگ تیم‌های منتخب این دوره از جشنواره را به عهده گرفته است و دوره‌ای ویژه برگزیدگان جشنواره اندیشمندان اندیشمندان و دانشمندان جوان، صاحبان ایده و کسب و کارهای نوپا در بهار 1402 به صورت آنلاین برگزار نمود.

لازم به ذکر است که سرفصل هایی از جمله: برقراری ارتباط آگاهانه، شناخت رفتار خود و دیگری، تیم سازی اثر بخش، ارزیابی و اعتبارسنجی ایده، شناسایی و بخش‌بندی مشتریان، تحلیل، اندازه و نرخ رشد بازار، طراحی استراژی‌های بازاریابی (ورود به بازار، مدیریت روابط با مشتریان)، شناسایی و تحلیل رقبا و طراحی مزیت رقابتی، تدوین فرآیندهای انجام کار، شناسایی منابع کلیدی مورد نیاز برای کسب وکار، شرکای کلیدی مورد نیاز برای دستیابی به بازارهای ملی و بین‌المللی، طراحی مدل درآمدی، برآورد هزینه‌ها و سرمایه اولیه، روش‌های تأمین منابع مالی و جذب سرمایه، ساخت کمینه محصول پذیرفتنی، شناسایی پذیرندگان آغازین کالا یا خدمات کسب وکار، اعتبارسنجی تطابق محصول- بازار، طراحی کانال‌های توزیع محصول یا خدمات در کسب‌وکار، شیوه ارائه (پیچ دک)، ارائه آزمایشی و اصلی دمودی؛ به متقاضیان آموزش داده شد.

خانم فائزه رضایی (مدرس، منتور و مشاور منابع انسانی)، خانم کتایون سپهری (مدیرعامل شتاب‌دهنده منش)، آقای میثم زرگرپور (بنیان‌گذار پادکست ۱۰ صبح) و آقای محمدحسین محسنی (مدیر محصول اپلیکیشن‌ساز آنلاین پازلی) جز مدرسین این دوره بودند. همچنین خانم نفیسه آزاد (مدیر سرمایه‌گذاری خطرپذیر آکادمی آنسو) و آقای سروش مودب (مدیر اجرایی جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان) منتورینگ تیم مذکور را برعهده داشتند.