دوره عمر سازمان

اسم کتاب

دوره عمر سازمان

نویسنده کتاب

ایساک ادیزس

درباره کتاب

سازمان‌ها همانند سایر موجودات زنده دارای منحنی و سیکل حیات هستند. اساسا هر سازمانی در روند حرکتی خود با مشکلات مختلفی روبرو است که اغلب آن با نیروهای درون سازمانی حل می‌شود ولی گاهی مسائلی پیش می آید که مشاوره خارج از سازمان کار ساز است.

اگر با مفهوم مدیریت کلاسیک آشنایی داشته باشید، حتما چرخه عمر محصول، برندها و سازمان را می‌شناسید.

این کتاب به اصول کلی هر آنچه که مدیران موفق به آن نیاز دارند را در تعیین استراتژی سازمان بیان می کند و به 4 بخش کلی تقسیم بندی می‌شود:

بخش اول: دوره‌های عمر سازمان‌ها
بخش دوم: تئوری مدیریت ADIZES
بخش سوم: تصمیم و اجرا
بخش چهارم: تغییر سازمان

این کتاب به کسانی که در حوزه‌های مدیریت سازمان و استراتژی سازمان فعالیت دارند پیشنهاد می‌شود.