در بیست و دومین جلسه کمیته مدیریت و برنامه ریزی سومین جشنواره چه گذشت؟

درحالیکه تنها ۵۴ روز دیگر تا زمان برگزاری سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان باقی ست، بیست و دومین جلسه کمیته مدیریت برنامه ریزی راهبردی با حضور مهندس ابراهیم جمیلی رئیس شورای سیاستگذاری این جشنواره، روز دوشنبه ۲۸ مرداد ماه ۹۸ برگزار شد. گزارش عملکرد کمیته های راهبردی و اجرایی بهمراه تحلیل نتایج حاصل از دو دوره برگزاری جشنواره، از مهم ترین مواردی بود که در حضور ایشان مورد بررسی قرار گرفت. ایشان مهم ترین عامل ماندگاری و تعالی جشنواره را در میزان اثرگذاری این رویداد بر روی دانش علمی ایده پردازان، افزایش امید و حمایت بمنظورکارآفرینی از آنها دانستند.همچنین ضمن تاکید برکیفیت و حسن انجام وظایف تک تک اعضا در بالاترین سطح ممکن، عنوان نمودند: با توجه به اینکه ما به دنبال هیچ گونه سرمایه گذاری و یا انتفاع شخصی و یا سازمانی نیستیم و از طرفی مسیر و هدف برگزاری جشنواره، راهی است که برای اولین بار در کشور صرفا به انگیزه ی حمایت از جوانان صورت گرفته است، پس این حرکت حرکتی ملی است که بانیان و حامیان آن باید در تعامل و مشارکت همه جانبه باشند که لزوما یکی بدون دیگری میسر نباشد. همچنین با تصویب کمیته، همزمان با شروع تقویم آموزشی و ارسال نامه وزارت علوم تحقیقات فناوری مبنی بر دستور معرفی و اطلاع رسانی سومین جشنواره در کلیه مراکز آموزش عالی کشور، ۵ شهریور ماه ۱۳۹۸ سومین مرحله از فرآیند اطلاع رسانی جامع این رویداد انجام خواهد شد.