دبیر ستاد خیرین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: کارآفرینی پایدار مبتنی بر دانش، مهم ترین دستاورد اقدامات خیرین آموزش عالی کشوراست.

دکتر حسین عسکریان ابیانه مشاور محترم وزیر و دبیر ستاد خیرین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از نقش و تاثیر اقدامات خیرین آموزش عالی کشور در ساماندهی و حفظ سرمایه های جوان کشور میگوید:

در گذشته شکل عمده حمایت خیرین به صورت تامین و بازسازی فضاهای آموزشی و خوابگاهی بوده است. اکنون تعدد مراکز آموزش عالی، انبوه فارغ التحصیلان و نبود شغل مناسب، باعث شده که کارآفرینی و استفاده از ظرفیت نخبگان از اولویت زیادی برخوردار باشد، لذا ورود خیرین به این عرصه می تواند به شکوفایی استعدادها، بروز خلاقیت و بکارگیری سرمایه عظیم جوانان که همان نوآوری است در تاسیس استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان، منجر شود. ایجاد شغل های پایدار مبتنی بر دانش که نتیجه آن شادی و نشاط در جوانان، کمک به اقتصاد دانش بنیان و کم کردن وابستگی تکنولوژی و اقتصادی به خارج کشور است مهم ترین دستاورد این نوع حمایت خواهد بود. لذا جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، که در حوزه اقدامات حمایتی خیرین محترم شکل گرفته است، نقش موثری را در این مهم داراست.