آشنایی با شرکت دانش بنیان و انواع آن

شرکت دانش بنیان

شرکت دانش بنیان چیست و انواع آن کدام است؟

در تعریف « شرکت‌های دانش بنیان » مؤسسات خصوصی یا تعاونی‌ هستند با اهدافی مشخص از جمله افزایش علم و ثروت، توسعه اقتصادی بر پایه دانش، تحقق اهداف علمی و اقتصادی در راستای گسترش اختراع و نوآوری و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) است.

انواع شرکت‌های دانش بنیان کدام است؟

شرکت دانش بنیان شامل دونوع 1 و 2 می‌باشد. در ادامه انواع شرکت دانش بنیان را همراه با جزئیات بخش‌های فنی و خدماتی هریک را به تفصیل شرح می‌دهیم.

شرکت دانش بنیان نوع 1

شرکت‌هایی که فاقد اظهارنامه مالیاتی با درآمد صفر هستند و حداقل به مرحله تولید محصول یا ارائه خدمات خود رسیده‌اند، دانش بنیان نوع 1 نام دارند. محصول یا خدمت شرکت‌های دانش بنیان نوع1 به آسانی قابل کپی‌ برداری نیست، نیازمند تحقیق و توسعه است و دارای خواص یا کارکردهای پیچیده است.

محصولات و خدمات شرکت دانش بنیان نوع 1 باید به مرحله تولید رسیده و یا حداقل دارای نمونه آزمایشگاهی باشند. دانش فنی شرکت دانش بنیان نوع 1 توسعه یافته است، نتیجه‌ی مهندسی معکوس است و از مجموعه‌های بیرونی کسب شده‌است.

 شرکت‌های دانش بنیان نوع 2

شرکت دانش بنیان نوع 2 مانند نوع 1 فاقد اظهارنامه مالیاتی ثبت شده است. این شرکت از نظر سطح پیچیدگی یا تکنولوژی محصول دارای سطحی متوسط یا بالاتر است. دانش بنیان نوع 2، از همه حمایت‌های موجود غیر از معافیت مالیاتی بهره‌مند می‌گردد. این شرکت‌ها همچنین باید از ارزش افزوده مناسبی نیز بهره‌مند باشد. برای پذیرش محصول یا خدمات در سطح فناوری متوسط یا بالاتر، کافی است محصول شما در فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان وجود داشته باشد. لیست این فهرست با جستجو در سایت‌های اینترنتی قابل دسترسی است.

سطح فناوری کالا یا خدمات شرکت دانش بنیان نوع 2 به سختی قابل کپی‌ برداری است، نیازمند تحقیق و توسعه قابل توجهی است و سبب شکل‌گیری کارکردهای پیچیده‌ای در محصول می‌شود. وضعیت تولید کالا یا خدمات کالاها و خدمات شرکت‌های متقاضی دانش بنیان نوع 2 باید دارای اسناد فروش باشند. دانش فنی شرکت‌های دانش بنیان نوع 2 معمولاً تحقیق و توسعه‌اش از نوع داخلی است، با روش مهندسی معکوس شکل می‌گیرد و محصول مجموعه‌های بیرونی است.

تفاوت شرکت‌های دانش بنیان نوع 2 و 1

شرکت دانش بنیان نوع 2 تمام مزایای دانش بنیان نوع 1 را به غیر از معافیت مالیاتی دارا می‌باشد با این تفاوت که میزان پیچیدگی دانش فنی در شرکت‌های دانش بنیان نوع 2 بیشتر از نوع 1 است.

انواع شرکت‌های دانش بنیان از نظر نوع فعالیت

شرکت‌های تجاری سازی: تجاری سازی از چالش های اصلی شرکت‌های دانش بنیان است. شرکت‌های حوزه خدمات تجاری سازی باعث سهولت فعالیت و رونق کسب و کار شرکت‌های دانش بنیان می‌شوند.

موضوعات محوری شرکت‌های دانش بنیان تجاری سازی شامل خدمات مالکیت فکری، خدمات ارزیابی، خدمات مشاوره، خدمات توسعه بازار، خدمات شتاب دهی کسب‌ وکار، خدمات مدیریت فناوری، خدمات مالی و سرمایه‌گذاری است.

شرکت‌های دانش بنیان فرآیندی و خدماتی: این نوع شرکت دانش بنیان درواقع شامل شرکت‌هایی است که مشمول شرایط آیین نامه ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان هستند اما محصولات دانش بنیان تولید نمی‌کنند. این شرکت‌ها ارائه دهنده تجهیزات و فرآیندهایی هستند که موجب تولید یا ارائه کالاها یا خدمات غیر دانش بنیان می‌شوند.

شرکت‌های دانش بنیان نرم: بی‌شک تا به حال با ترکیب علوم و فناوری‌های سخت آشنا شده‌اید که سبب شکل‌ گیری و گسترش صنایع سخت می‌شوند. علوم و فناوری‌های نرم هم به دنبال آن، صنایع نرم را شکل می‌دهند. صنایعی که محصولات و خدمات حاصل از آن‌ها به اعتلای انسان، افزایش کیفیت زندگی و تسهیل رابطه‌ی او با محیط پیرامون کمک می‌کند صنایع نرم نام دارد.

انواع مختلف صنایع نرم عبارتند از «خلاق و فرهنگی» که به طور کلی «اقتصاد خلاق» را شامل می‌شوند. طی چند سال اخیر، صنایع خلاق و فرهنگی، گسترش بی نظیری یافته و آینده‌پژوهان بسیاری نیز به دنبال آن، موج چهارم در فراسوی عصر اطلاعات و دانایی را موج خلاقیت یا عصر صنایع خلاق و فرهنگی نامیده‌اند. محصولات شرکت‌های حوزه فناوری‌های نرم نیز همانند محصولات دانش بنیان، شامل فناوری بالا و پارامترهای مالی، فنی و تحقیق و توسعه مناسب است.. مجوز دانش بنیان  شرکت‌های دانش بنیان نرم و هویت ساز، بسته به نوع محصول در یکی از سطوح نوپا نوع یک و دو و یا تولیدی نوع یک و تولیدی نوع دو خواهد بود.

شرکت‌های دانش بنیان حوزه EPC : شرکت‌هایی با درآمدی حاصل از از پروژه‌های مهندسی، ساخت و تدارکات، از این دسته هستند. دارا بودن درجه دانش بنیان تولیدی نوع دو (صنعتی) لازمه اجرای پروژه‌های مهندسی، پیمانکاری و ساخت EPC است.

جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان