حمایت معنوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از جشنواره قرن

همراهی وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری، نشان از باور و اعتمادی عظیم به جشنواره است، اعتمادی که بی‌شک سراسر مایه مباهات و افتخار است. ما نیز برآنیم تا با اطلاع‌رسانی به موقع این رویداد علمی، استفاده از اساتید برتر کشور در حوزه داوری و همچنین برقراری نهایت صداقت و عدالت در برگزاری جشنواره، پاسخگوی اعتماد آن وزارتخانه محترم و نیز شما جوانان عزیز و مستعد کشور عزیزمان ایران باشیم.

امید که جشنواره قرن با اطلاع رسانی گسترده، به صحنه بزرگ‌تری جهت نمایش خلاقیت و استعداد جوانان مستعد ایران‌زمین تبدیل گردد، چرا که هرچه بر میزان اطلاع رسانی این رویداد افزوده گردد، یعنی شمار بیشتری از جوانان کشور از این جشنواره مطلع گشته و در پی آن تعداد بیشتری از خلاقیت‌ها و ایده‌های موجود به تحقق و مرحله تجاری سازی می‌رسند. حرکتی که خود به تنهایی سهمی عظیم در افزایش اشتغالزایی در کشور خواهد داشت.