حمایت بنیاد ملی نخبگان از ایده پردازان جشنواره

روز شنبه مورخ 27 خرداد 1402 جلسه هم اندیشی ما بین ارکان جشنواره و قائم مقام محترم بنیاد ملی نخبگان برگزار گردید.

در ابتدای این نشست دکتر محمود کمره ای توضیحاتی در خصوص شکل گیری جشنواره ارائه نمود.

ریاست محترم جشنواره ضمن تاکید بر نظارت مستقیم وزارت علوم بر روند عملکرد جشنواره که محوریت آن علوم پایه است؛ حامی اصلی این رویداد علمی را بنیاد علم و فناوری جمیلی معرفی کرد.

هر یک از ارکان جشنواره در خصوص تاریخچه شگل گیری و اعضا شورای سیاست گذاری جشنواره، نحوه داوری طرح ها، نحوه فعالیت کمیته بین الملل و همچنین اختصاص اعتبار حمایتی و پژوهشی به برگزیدگان علمی، نهایی و اساتید نمونه جوان توضیحاتی را ارائه نمود و هدف اصلی از برگزاری این رویداد را ایجاد امید و انگیزه در بین جوانان دانست.

سپس مهندس جمیلی ضمن ابراز خرسندی بابت برگزاری جلسه هم اندیشی با بنیاد ملی نخبگان، پشتوانه اصلی برگزاری جشنواره را حامیان اصلی دانست و پیشنهادات خود را مبنی بر گسترش همکاری با این بنیاد را در چند بخش مطرح نمود:

  • حضور نمایندگان بنیاد نخبگان در جلسات کمیته های تخصصی جشنواره به منظور همفکری
  • مشارکت در بخش اطلاع رسانی جشنواره
  • حمایت از ایده پردازان و تیم های کسب و کاری جشنواره در کل کشور

رئیس شورای سیاست گذاری جشنواره در خصوص فعالیت های جشنواره در تلویزیون اینترنتی دانشگاه تهران و همچنین تاسیس مدرسه هوش مصنوعی نکاتی را مطرح نمود.

در پایان دکتر باقری مقدم فعالیت های جشنواره هایی از جنس جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان که بر اساس مسئولیت اجتماعی شکل می گیرد و دغدغه اصلی آن رفع نیازهای جامعه می باشد را حرکتی رو به جلو و ارزشمند دانست.

ایشان خاطر نشان کرد: طرحواره های ذهنی مربوط به جشنواره هیچ گونه بیرون زدگی ای ندارد که این نشان از توانمندی کامل این رویداد می‌باشد.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان عضویت برگزیدگان در این بنیاد، بهره مندی از تمامی تسهیلات، بورسیه شدن در دوره پسا دکتری، تجاری سازی اختراعات و پیگیری امور مربوط به دوران نظام وظیفه را از زمینه های همکاری این دو بخش دانست که مورد استقبال ارکان جشنواره واقع شد.

ایشان پیرو برنامه “تربیت 1000 دانشمندان جوان علوم پایه تا 10 سال آینده” همکاری با جشنواره را نقطه عطفی جهت پیشبرد اهداف این برنامه دانست.

همچنین پیشنهاد گردید اعضای این بنیاد که پژوهش هایی در حوزه معدن انجام می دهند از تسهیلات و امکانات گروه صنعتی معدنی زرین نیز بهره مند گردند.

دکتر ناصر باقری مقدم (قائم مقام بیناد ملی نخبگان)، دکتر محمود کمره ای (رئیس جشنواره)، مهندس ابراهیم جمیلی (رئیس شورای ساست گذاری جشنواره)، دکتر شادی جمیلی (رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره)، دکتر ناصر غلامی (دبیر کمیته مدیریت و برنامه ریزی)، دکتر فاطمه محمدی پناه (دبیر کمیته بین الملل) و دکتر سروش مودب (مدیر اجرایی جشنواره) از اعضای حاضر در این جلسه بودند.