جوایز نقدی برگزیدگان چهارمین جشنواره

جوایز نقدی

جوایز نقدی برگزیدگان چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان اهدا شد

با توجه به برگزاری چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان به صورت مجازی و عدم تقدیر از برگزیدگان این دوره، 10 درصد از اعتبار حمایتی برگزیدگان که به عنوان جوایز نقدی به آن‌ها تعلق می‌گرفت، در تاریخ 25 دی ماه 1399 به حساب آن‌ها واریز گردید.

لازم به ذکر است، لوح تقدیر و تندیس این عزیزان نیز طی دیدارهای جداگانه با هریک از برگزیدگان که زمان آن متعاقباً بنا به شرایط موجود و شیوع ویروس کرونا اعلام خواهد شد، با حضور ارکان جشنواره به ایشان اهدا می‌گردد.